...

Kontakt:

+48 509 730 479

OCR Silesia

Sędziowie OCR

Jesteśmy Śląskim oddziałem sędziów Biegów Przeszkodowych oraz Ninja. Każdy z nas przeszedł kurs sędziego do tego by swoją pracę wykonywać jak najbardziej rzetelnie. Jesteśmy odpowiedzialni za przebieg zawodów zgodnie z wytycznymi organizatora.

Sędziujemy zawody krajowe oraz międzynarodowe. Braliśmy udział w zawodach mistrzowskich na zasadach FISO: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski a także m.in. w zawodach: Barbarian Race, Armagedon, Viking Run, Biegun, Runmagedon, Śląska Liga OCR itd.

Piotr Jastrzębski

Szczegóły dotyczące organizacji biegów

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.